Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada  budowę trzech farm fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Goleniowie i Komarowie
oraz na stacji uzdatniania wody w Goleniowie.

Budowa farm obejmuje także dostawę lokalnego systemu SCADA obsługującego farmę fotowoltaiczną w zakresie
automatyki, pomiarów i sterowania oraz dostawę lokalnej stacji meteorologicznej. Jest to  niezbędne do określania
rzeczywistej wydajności farmy i umożliwi pomiar parametrów środowiskowych : natężenia promieniowania słonecznego
oraz pomiar temperatury modułów PV.

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Finansowanie:

Wartość projektu: 3 219 411,84

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 225 194,66

 

Realizacja:

Prace montażowe na oczyszczalni ścieków w Goleniowie

 

12.09.2018r. została podpisana umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych z wykonawcą prac - Spółką ARENELLA ze Strawczynka.
Realizacja projektu ma zakończyć się w maju 2019 r., w tym na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych,umożliwiających realizację robót budowlanych, wykonawca ma 5 miesięcy.Zamówienie, w ramach prac projektowych, obejmuje również nadzór autorski.

19.06.2018r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  


 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR