Przedmiot działalności

 

 • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 • Przygotowanie terenu pod budowę 
 • Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 
 • Wykonywanie instalacji budowlanych 
 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa 
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek 
 • Obsługa nieruchomości na własny rachunek 
 • Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie 
 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 
 • Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • Badania i analizy techniczne 
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów 
 • Transport drogowy towarów 
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 
 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 

 

 


Lista załączników:
 1. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH MIASTA I GMINY GOLENIÓW [9.25 MB]
 2. Uchwała nr XXIII309 2008 [303 KB]
 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR