Biuletyn Informacji Publicznej
 
Aktualne zamówienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Lubczynie, ul. Dąbska  
Zakup 6-ciu szt. samochodów dostawczych do 3,5t z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego  
Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie  
Dostawa 6 szt. samochodów dostawczych do 3,5t z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępsko – zlewnia przepompowni P1 i P2 wraz z zaprojektowaniem i budową dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości  
Remont pomieszczeń biurowych na terenie ujęcia wody w Goleniowie  
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości na terenie osiedla Zielone Wzgórze zlokalizowanej w działkach nr 136/3, 136/13, 136/34, 136/41, 136/44, 139/73, 139/81, 139/88, 139/98, 139/102, 139/103, 139/108 obręb 4 Goleniów  
Zakup osobowego samochodu elektrycznego i stacji ładowania samochodów  
Dostawa 5 szt. samochodów dostawczych do 3,5t z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego  
Dostawa 2 szt. samochodów osobowych typu kombivan z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego  
Kontrakt XI: Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Goleniów  
Zakup i dostawa wodomierzy, modułów radiowych dla Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie  
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu niebezpiecznego o kodzie 19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 z oczyszczalni ścieków w Goleniowie  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzyńskiego i ul. Ks. Mochalskiego w Goleniowie  
Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci od głównego kolektora kanalizacji sanitarnej i/lub kolektora wodociągowego do granicy nieruchomości w m. Białuń, Miękowo, Żółwia Błoć, Niewiadowo  
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego wraz z serwisem oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych  
Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze z oczyszczalni ścieków w miejscowości Goleniów oraz Komarowo  
Zakup i dostawa polielektrolitu do produkcji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Goleniowie  
Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Chrobrego w m. Goleniów  
Opracowanie Dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej „przesyłowej” z miejscowości Mosty do PG Wysypisko w miejscowości Podańsko  
Modernizacja układu pomp II-stopnia na SUW w Goleniowie  
Ocena skutków rolniczego wykorzystania kompostów wyprodukowanych w oczyszczalni ścieków w Goleniowie na bazie osadów ściekowych i słomy  
Kontrakt XI: Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Goleniów  
Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Zakup i dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz nadajników impulsów dla Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie  
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stargardzkiej w Goleniowie  
Wykonanie rozbiórki hali magazynowej na Oczyszczalni Ścieków w Goleniowie  
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”  
Budowa sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie i budowa ujęcia wody i SUW w miejscowości Niewiadowo, gmina Goleniów  
Badania procesu kompostowania odwodnionych osadów ściekowych  
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy nieruchomości na terenie osiedla Zelone Wzgórze obręb 4 w Goleiowie.   
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej do budynków nr 48, 49, 50, 51, 51a, 52 w miejscowości Żółwia Błoć  
Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze z oczyszczalni ścieków w miejscowości Goleniów oraz Komarowo  
Roboty remontowe na obiektach oczyszczalni ścieków w Komarowie  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo na terenie gminy Goleniów. Etap II i Etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białuniu i Miękowie  
Kontrakt X: „Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie”  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo na terenie gminy Goleniów. Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białuniu  
Najem i serwis odzieży roboczej oraz najem szaf na odzież brudną  
Wykonanie dwóch studni głębinowych (nr 16a i R3a) oraz likwidacji dwóch studni (nr 16,R3) na ujęciu wody w Goleniowie  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie  
Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie  
KONTRAKT XIII: „Dostawa i wdrożenie systemu strefowego opomiarowania produkcji i dystrybucji wody i ścieków"   
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu niebezpiecznego o kodzie 19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 z oczyszczalni ścieków w Goleniowie  
Świadczenie usług sukcesywnego wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Goleniów i Komarowo  
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budno  
Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze z oczyszczalni ścieków  
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych bez podbudowy i z podbudową na terenie miasta i gminy Goleniów  
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółwia Błoć, Białuń, Miękowo na terenie gminy Goleniów. Etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwia Błoci z przesyłem ścieków do Goleniowa  
Roboty remontowe na obiektach oczyszczalni ścieków w Komarowie  
 
© Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
System Zarządzania Treścią CMS ICOR